PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP Walne Zgromadzenie Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP, z siedzibą w Warszawie, odbyło się w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 16.00. Obrady przeprowadzono w...
Organizatorem Kongresu jest m.in. Instytut Metali Nieżelaznych, który w dniach 26 - 27 września 2018 r. organizuje konferencję „*/Technologie gospodarki zamkniętego obiegu/*”. Szczegóły dostępne pod linkiem. Zarząd Główny TKP
Europejskie Forum Technologiczne 26-27 września 2018 r. ŚRODA, 26 WRZEŚNIA 2018 SESJA PLENARNA EUROPEJSKIEGO FORUM TECHNOLOGICZNEGO "OD HORYZONTU 2020 DO HORYZONTU EUROPA" 09.30 Przywitanie gości i uczestników: Prof. Ryszard Pregiel, Prezes...
Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach będzie największym w 2018 r. spotkaniem polityków,Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach będzie największym w 2018 r. spotkaniem polityków,menedżerów i specjalistów poświęconym wyłącznie...
Konkurs MISTRZ TECHNIKI NOT to jedno z najważniejszych przedsięwzięć FSNT-NOT, które oferuje najbardziej prestiżowe wyróżnienie w środowisku inżynierskim. 28 stycznia nastąpiło jego podsumowanie za lata 2016/2017. Gablota Mistrz.pdf