Prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk
tel.: +58 347 2018, +58 347 2289, +58 552 1536
fax: +58 347 2018, +58 552 1536
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PWNT - Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

PSTP - The Pomeranian Science and Technology Publishers

 

O Centrum Wydawniczym
Wydajemy (odpowiednio dofinansowane) książki i prace naukowe, jak również inne materiały konferencyjne, szkoleniowe, zawodowe oraz popularno-naukowe.

Można obejrzeć przykłady wydawnictw konferencyjnych, naukowych oraz książkowych (wraz z formularzami zamówień).

Czytaj więcej.


Informacje dla autorów i recenzentów
Można zapoznać się z informacjami dla autorów i recenzentów.

Czytaj więcej.

Sklep internetowy
Zapraszamy do obejrzenia naszej OFERTY, prezentującej aktualnie dostępne pozycje książkowe (papierowe i elektroniczne).
Uwaga: Od 01.05.2011 książki obciążone są 5% podatkiem VAT.

Czytaj więcej.


Baza ePNP


Dostęp do wersji elektronicznej niektórych naszych książek można też uzyskać w internetowej bazie publikacji Nauki Polskiej ePNP.

Współpracujemy z księgarniami (m.in.):
1. Główna Księgarnia Techniczna, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14.
2. Wydawnictwo WNT - Księgarnia PG (Gmach Główny), 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 58 347 1618.
3. FHU MAREK (kiosk na WETI PG, budynek EA), 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 58 347 2026.
4. Dom Książki, Księgarnia N-T, 15-424 Białystok, ul. Lipowa 43, 85 742 0225.
5. Poznańska Księgarnia Akademicka, 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3, 61 665 2324.
6. Księgarnia Akademicka Lambda, Gliwice.
5. ePNP (Publikacje Nauki Polskiej) WSE, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, 85 652 5094.


Przykłady wydawnictw

Wydawnictwa książkowe

Związki zawodowe w Europie Zachodniej a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Języki formalne, automaty i translatory

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Różnicowa tomografia impedancyjna

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Zarządzanie technologiami informacyjnymi - Stan i perspektywy rozwoju

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  . pdf lub  . doc).

Diagnosis of Processes and Systems

(Diagnostyka Procesów i Systemów)
Click the picture below to see details or upload the order form (  .pdf lub  .doc). 
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).
 

Wydawnictwa konferencyjne

plakat płyta Diagnostyka procesów przemysłowych
Naciśnij obrazki, aby zobaczyć szczegóły produktu lub pobierz formularz zamówień (  . pdf lub  . doc).

Zarządzanie wiedzą i technologiami informacyjnymi

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).
 

Przykłady rozpraw naukowych

Rozprawy naukowe (doktoraty)   Monografie (habilitacje)
. .
Naciśnij obrazki, aby zobaczyć większy format.
 

Inne przykłady wydawnictw książkowych

Propozycje oprawy graficznej
Naciśnij obrazki, aby zobaczyć większy format.

 


Informacje dla Autorów i Recenzentów PWNT

Informacja ogólna

Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, planując wydanie każdej książki, ma na uwadze nie tylko poziom jej zawartości merytorycznej, ale także odpowiednią promocję dzieła. Dlatego licząc na owocną współpracę w tym względzie, uprzejmie prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionego kwestionariusza: ( .txt).

Poniżej podajemy proponowane formaty wydawnictw książkowych oraz recenzji.


Szczegółowe informacje dla Autorów

Ogólne wskazówki dla Autorów dane są w pliku tekstowym: ( .txt). 
Wymagane formaty rozdziałów niewiele się różnią. Nieco inaczej wygląda jedynie: 
(a) layout and information i zawartość informacyjna strony tytułowej rozdziału, 
(b) nagłówki* pozostałych stron parzystych i nieparzystych, oraz 
(c) literatura. 
__________________________________ 
* W wydawnictwach edytorskich (zbiorowych lub konferencyjnych): na stronach parzystych podajemy nazwiska autorów, zaś na nieparzystych - tytuł rozdziału. W wydawnictwach książkowych (książka): na stronach parzystych podajemy nr i tytuł aktualnego rozdziału, zaś na nieparzystych (3,5,7...) - nr i tytuł aktualnego podrozdziału.


Wydanie edytorskie

Wersja edytorska dotyczy książki, w której poszczególne rozdziały piszą różni autorzy, nagłówki na stronach parzystych zawierają nazwiska autorów, a na stronach nieparzystych - tytuł rozdziału, zaś literatura mieści się na końcu każdego rozdziału.


Edytorom i Autorom takich wydawnictw zbiorowych polecamy formatki oraz szablony, które zawarte są w poniższych plikach:

(I) Wzór I uwzględnia odwoływanie się do numerów literatury {np. [2]}:

( .pdf lub  .doc lub  .dot albo  .zip {wer. utf-8/cp1250}).

(II) Wzór II uwzględnia system harvardzki, polegający na korzystaniu z nazwisk autorów {np. (Goździelewski, 2004)}:

( . pdf lub  .doc lub  .dot albo  .zip


Wydanie konferencyjne

Wersja konferencyjna stanowi odmianę wydania edytorskiego, w której stosuje się lokalną (tj. drębną dla każdego rozdziału) numerację elementów wewnętrznej struktury tekstu (punktów i podpunktów, rysunków, tabel, wzorów, twierdzeń i procedur). Oznacza to, że numer rozdziału występuje jedynie w nagłówkach stron nieparzystych.

Edytorom i Autorom takich (prostych w edycji) wydawnictw zbiorowych polecamy formatki i szablony, uwzględniające sposób numeryczny {np. [2]} odwoływania się do pozycji literatury, które zawarte są w poniższych plikach:

( . pdf lub  .doc lub  .dot albo  .zip


Wydanie książkowe

Wydanie książkowe jest odpowiednie w przypadku wspólnego autorstwa całej treści książki. Wówczas nagłówki na stronach parzystych zajmuje tytuł rozdziału, a na stronach nieparzystych - tytuł podrozdziału, zaś wspólna literatura mieści się na końcu książki.


Autorom książek zalecamy korzystanie z opracowanych formatek zawartych w następujących plikach:

(I) Wzór I uwzględnia odwoływanie się do numerów literatury {np. [2]}: 
( . pdf lub  .doc lub  .dot albo  .zip {wer. utf-8/cp1250}).

(II) Wzór II uwzględnia system harvardzki, polegający na korzystaniu z nazwisk autorów {np. (Goździelewski, 2004)}: 
( . pdf lub  .doc lub  .dot albo  .zip


Uwagi o edytorach tekstu

Oczywiście w każdym przypadku, przy redagowaniu materiału książki na podstawie wzorców i szablonów, potrzebne są odpowiednie umiejętności oraz odpowiednio przygotowane środowisko programistyczne edytora tekstu lub LaTeXa ( .txt), na przykład, jak również pieczołowite sprawdzenie zgodności wydruku z podanymi wzorcami w postaci PDF.


Prawa autorskie

Prawa autorskie przekazywane są PWNT według następującego formatu umowy: ( .pdf .doc).


Informacje dla Recenzentów

Wskazówki dla Recenzentów zawarte są w pliku tekstowym: ( .txt).

Formatka recenzji podana jest w pliku tekstowym: ( .txt).


Oferta

Uwaga: Od 01.05.2011 książki obciążone są 5% podatkiem VAT.
 

Wydawnictwa książkowe


Podstawy interfejsów użytkownika

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Modelowanie procesów zarządzania technologiami informatycznymi

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Języki formalne, automaty i translatory

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Charakterystyka energetyczna budynków

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Związki zawodowe w Europie Zachodniej a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Różnicowa tomografia impedancyjna

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Wyznaczanie trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu estymatorów stanu

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Zarządzanie technologiami informacyjnymi - Stan i perspektywy rozwoju

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Zarządzanie technologiami informacyjnymi - Przykłady zastosowań IT

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Diagnosis of processes and systems (Diagnostyka procesów i systemów)

Click the picture below to see details or upload the order form (  .pdf lub  .doc). 
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Inteligentne wydobywanie informacji ze społecznościowych serwisów internetowych

Click the picture below to see details or upload the order form (  .pdf lub  .doc). 
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Advanced Systems for Automation and Diagnostics. 
Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki

Click the picture below to see details or upload the order form (  .pdf lub  .doc). 
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).
 

Wydawnictwa konferencyjne


Diagnostyka procesów przemysłowych

Naciśnij obrazki, aby zobaczyć szczegóły produktu lub pobierz formularz zamówień (  . pdf lub  . doc).

Zarządzanie wiedzą i technologiami informacyjnymi

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).

Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień (  .pdf lub  .doc).