Wydawnictwa książkowe

Związki zawodowe w Europie Zachodniej a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Języki formalne, automaty i translatory

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Różnicowa tomografia impedancyjna

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Zarządzanie technologiami informacyjnymi - Stan i perspektywy rozwoju

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( . pdf lub . doc).

 

Diagnosis of Processes and Systems

(Diagnostyka Procesów i Systemów)
Click the picture below to see details or upload the order form ( .pdf lub .doc).
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

 

Wydawnictwa konferencyjne

plakat płyta Diagnostyka procesów przemysłowych
Naciśnij obrazki, aby zobaczyć szczegóły produktu lub pobierz formularz zamówień ( . pdf lub . doc).

 

Zarządzanie wiedzą i technologiami informacyjnymi

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

 

Przykłady rozpraw naukowych

Rozprawy naukowe (doktoraty)   Monografie (habilitacje)
. .
Naciśnij obrazki, aby zobaczyć większy format.
 

Inne przykłady wydawnictw książkowych

Propozycje oprawy graficznej
Naciśnij obrazki, aby zobaczyć większy format.