Uwaga: Od 01.05.2011 książki obciążone są 5% podatkiem VAT.

 

 

Wydawnictwa książkowe


Podstawy interfejsów użytkownika

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Modelowanie procesów zarządzania technologiami informatycznymi

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Języki formalne, automaty i translatory

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Charakterystyka energetyczna budynków

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Związki zawodowe w Europie Zachodniej a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Różnicowa tomografia impedancyjna

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Wyznaczanie trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu estymatorów stanu

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Zarządzanie technologiami informacyjnymi - Stan i perspektywy rozwoju

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Zarządzanie technologiami informacyjnymi - Przykłady zastosowań IT

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Diagnosis of processes and systems (Diagnostyka procesów i systemów)

Click the picture below to see details or upload the order form ( .pdf lub .doc).
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Inteligentne wydobywanie informacji ze społecznościowych serwisów internetowych

Click the picture below to see details or upload the order form ( .pdf lub .doc).
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Advanced Systems for Automation and Diagnostics.
Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki

Click the picture below to see details or upload the order form ( .pdf lub .doc).
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

 

Wydawnictwa konferencyjne


Diagnostyka procesów przemysłowych

Naciśnij obrazki, aby zobaczyć szczegóły produktu lub pobierz formularz zamówień ( . pdf lub . doc).

 

Zarządzanie wiedzą i technologiami informacyjnymi

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).

 

Integracja systemów informatycznych - nowe wyzwania

Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły lub pobierz formularz zamówień ( .pdf lub .doc).