Europejskie forum technologiczne organizowane przez not

Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach będzie największym w 2018 r. spotkaniem polityków,Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach będzie największym w 2018 r. spotkaniem polityków,menedżerów i specjalistów poświęconym wyłącznie europejskiej i polskiej polityce technologicznej.

Głównymi obszarami tematycznymi będą:

• Horizon Europę – nowy Program Ramowy Badań i Innowacji na lata 2021–2027,

• polska polityka technologiczna,

• flagowe sektory przemysłowe w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
– e-mobilność oraz gospodarka obiegu zamkniętego przemysł wyrobów medycznych informatyka w zastosowaniach profesjonalnych,

• międzynarodowe sieci badawcze w zakresie nauk technologicznych,

• nowe technologie w zarządzaniu wielkimi aglomeracjami miejskimi.

Organizatorami Forum są:Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Polska Izba GospodarczaZaawansowanych Technologii, Zarząd Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej, Stowarzyszenie Inżynierówi Techników Komunikacji RP oraz Politechniki Śląska, Warszawska, Wrocławska i Instytut Metali Nieżelaznych