Kontakt

logo-tkp-160x80

Towarzystwo Konsultantów Polskich
Zarząd główny

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5 {skr. poczt. 43}, tel. +22 336 1270
81-583 Gdynia, Wzgórze Bernadowo 163, tel./fax +58 347 2018, tel. +58 664 6734
e-mail: biuro@tkp-konsulting.pl, www: http://www.tkp-konsulting.pl
Regon 0094-56-57, NIP 526-02-51-782, KRS 0000162970

Zarząd Główny reprezentują następujące osoby:

Prezes Zarządu:

Prof. dr hab. inż. Zdzisław KOWALCZUK
81-583 Gdynia, Wzgórze Bernadowo 163
tel./fax +58 347 2018, tel. +58 664 6734
e-mail: tkp@konsulting.gda.plkova@pg.gda.pl
www: http://www.konsulting.gda.pl

Wiceprezes (Sekretarz):
Wiceprezes (Skarbnik):

dr n. ekon. inż. Marek Dereń
ul. Szczęśliwa 2, 30-650 Kraków
tel.: +12 636 9198
e-mail: sekretariat@tkp-krakow.pl
www: http://www.tkp-krakow.pl

Członkowie zarządu

mgr inż. Paweł Gilarski
ul. Szczęśliwa 2, 30-650 Kraków
tel.: +12 636 9198
e-mail: pawel.gilarski@tkp-konsulting.pl
www: http://www.tkp-krakow.pl

mgr inż. Michał KAŁUŻNY
ul. Daszyńskiego 457, 44-151 Gliwice
tel.: +53 626 7776

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej:

mgr inż. Zbigniew DĄBROWSKI
ul. Wolności 370/1, 41-800 Zabrze
tel.: +12 352 2233, kom.: +503 035 089
e-mail: biuro@profesja.nieruchomosci.pl
www: http://www.profesja.nieruchomosci.pl

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

mgr inż. Michał KAŁUŻNY
ul. Daszyńskiego 457, 44-151 Gliwice
tel.: +53 626 7776

Wacław Tarasek

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego:

mgr Marcin Ostrowski
ul. Szczęśliwa 2, 30-650 Kraków
tel.: +12 636 9198
e-mail: sekretariat@tkp-krakow.pl
www: http://www.tkp-krakow.pl

Członkowie Sądu Koleżeńskiego:

Grażyna Soboń-Rózyńska, Ryszard Drapała

Delegat do Rady Krajowej FSNT-NOT:

dr inż. Stanisław DOWNOROWICZ
ul. Marii Skłodowskiej Curie 98B, 59-301 Lubin
tel.: +76 846 2658, +601 703 761, fax: +76 846 2659
e-mail: biuro@konsulting.lubin.plpk@hydrogeometal.pl
www: http://www.konsulting.lubin.pl