PWNT

PWNT_small

Prof. dr hab. inż. Z. Kowalczuk
tel.: +58 347 2018, +58 347 2289, +58 552 1536
fax: +58 347 2018, +58 552 1536
e-mail: kova@pg.gda.pl

PWNT – Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne

PSTP – The Pomeranian Science and Technology Publishers

O Centrum Wydawniczym

Wydajemy (odpowiednio dofinansowane) książki i prace naukowe, jak również inne materiały konferencyjne, szkoleniowe, zawodowe oraz popularno-naukowe.

Można obejrzeć przykłady wydawnictw konferencyjnych, naukowych oraz książkowych (wraz z formularzami zamówień).

Informacje dla autorów i recenzentów

Można zapoznać się z informacjami dla autorów i recenzentów.

Sklep internetowy

Zapraszamy do obejrzenia naszej OFERTY, prezentującej aktualnie dostępne pozycje książkowe (papierowe i elektroniczne).
Uwaga: Od 01.05.2011 książki obciążone są 5% podatkiem VAT.

Baza ePNP

ePNP_180x180

Dostęp do wersji elektronicznej niektórych naszych książek można też uzyskać w internetowej bazie publikacji Nauki Polskiej ePNP.

Współpracujemy z księgarniami (m.in.):
1. Główna Księgarnia Techniczna, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14.
2. Wydawnictwo WNT – Księgarnia PG (Gmach Główny), 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 58 347 1618.
3. FHU MAREK (kiosk na WETI PG, budynek EA), 80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, 58 347 2026.
4. Dom Książki, Księgarnia N-T, 15-424 Białystok, ul. Lipowa 43, 85 742 0225.
5. Poznańska Księgarnia Akademicka, 61-138 Poznań, ul. Piotrowo 3, 61 665 2324.
6. Księgarnia Akademicka Lambda, Gliwice.
5. ePNP (Publikacje Nauki Polskiej) WSE, 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 14/3, 85 652 5094.

Przykłady wydawnictw

Wydawnictwa książkowe

Związki zawodowe w Europie Zachodniej a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PN1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Języki formalne, automaty i translatory

Pobierz formularz zamówień 

okladka_SNG1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_DR1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Różnicowa tomografia impedancyjna

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PNT3_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Zarządzanie technologiami informacyjnymi – Stan i perspektywy rozwoju

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI2_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Diagnosis of Processes and Systems
(Diagnostyka Procesów i Systemów)

Pobierz formularz zamówień
(Upload the order form)

PL
EN
PL
EN
okladka_AI7_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
(Click the picture below to see details)

Wydawnictwa konferencyjne

Plakat

Płyta

Diagnostyka procesów przemysłowych

plakat_DPP_small
Naciśnij obrazek, aby zobaczyć szczegóły produktu
plyta_DPP_small
Naciśnij obrazek, aby zobaczyć szczegóły produktu
materialy_DPP_small
Naciśnij obrazek, aby zobaczyć szczegóły produktu

Pobierz formularz zamówień

         

Zarządzanie wiedzą i technologiami informacyjnymi
okladka_AI4_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
CD_AI4_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły

Pobierz formularz zamówień

         

Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI6_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Przykłady rozpraw naukowych

Rozprawy naukowe (doktoraty)

Monografie (habilitacje)

Naciśnij obrazki, aby zobaczyć większy format

Inne przykłady wydawnictw książkowych

Propozycje oprawy graficznej

Naciśnij obrazki, aby zobaczyć większy format

Informacje dla Autorów i Recenzentów PWNT

Informacja ogólna

Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, planując wydanie każdej książki, ma na uwadze nie tylko poziom jej zawartości merytorycznej, ale także odpowiednią promocję dzieła. Dlatego licząc na owocną współpracę w tym względzie, uprzejmie prosimy zainteresowanych o przesłanie wypełnionego kwestionariusza:

Poniżej podajemy proponowane formaty wydawnictw książkowych oraz recenzji.

Szczegółowe informacje dla Autorów

Ogólne wskazówki dla Autorów dane są w pliku tekstowym:

Wymagane formaty rozdziałów niewiele się różnią. Nieco inaczej wygląda jedynie:
(a) layout and information i zawartość informacyjna strony tytułowej rozdziału,
(b) nagłówki* pozostałych stron parzystych i nieparzystych, oraz
(c) literatura.
__________________________________
* W wydawnictwach edytorskich (zbiorowych lub konferencyjnych): na stronach parzystych podajemy nazwiska autorów, zaś na nieparzystych – tytuł rozdziału. W wydawnictwach książkowych (książka): na stronach parzystych podajemy nr i tytuł aktualnego rozdziału, zaś na nieparzystych (3,5,7…) – nr i tytuł aktualnego podrozdziału.

Wydanie edytorskie

Wersja edytorska dotyczy książki, w której poszczególne rozdziały piszą różni autorzy, nagłówki na stronach parzystych zawierają nazwiska autorów, a na stronach nieparzystych – tytuł rozdziału, zaś literatura mieści się na końcu każdego rozdziału.

Edytorom i Autorom takich wydawnictw zbiorowych polecamy formatki oraz szablony, które zawarte są w poniższych plikach:

(I) Wzór I uwzględnia odwoływanie się do numerów literatury {np. [2]}:

               
{wer. utf-8/cp1250}

(II) Wzór II uwzględnia system harvardzki, polegający na korzystaniu z nazwisk autorów {np. (Goździelewski, 2004)}:

               

Wydanie konferencyjne

Wersja konferencyjna stanowi odmianę wydania edytorskiego, w której stosuje się lokalną (tj. drębną dla każdego rozdziału) numerację elementów wewnętrznej struktury tekstu (punktów i podpunktów, rysunków, tabel, wzorów, twierdzeń i procedur). Oznacza to, że numer rozdziału występuje jedynie w nagłówkach stron nieparzystych.

Edytorom i Autorom takich (prostych w edycji) wydawnictw zbiorowych polecamy formatki i szablony, uwzględniające sposób numeryczny {np. [2]} odwoływania się do pozycji literatury, które zawarte są w poniższych plikach:

           

Wydanie książkowe

Wydanie książkowe jest odpowiednie w przypadku wspólnego autorstwa całej treści książki. Wówczas nagłówki na stronach parzystych zajmuje tytuł rozdziału, a na stronach nieparzystych – tytuł podrozdziału, zaś wspólna literatura mieści się na końcu książki.

Autorom książek zalecamy korzystanie z opracowanych formatek zawartych w następujących plikach:

(I) Wzór I uwzględnia odwoływanie się do numerów literatury {np. [2]}:

               
{wer. utf-8/cp1250}

(II) Wzór II uwzględnia system harvardzki, polegający na korzystaniu z nazwisk autorów {np. (Goździelewski, 2004)}:

             

Uwagi o edytorach tekstu

Oczywiście w każdym przypadku, przy redagowaniu materiału książki na podstawie wzorców i szablonów, potrzebne są odpowiednie umiejętności oraz odpowiednio przygotowane środowisko programistyczne edytora tekstu lub LaTeXa (), na przykład, jak również pieczołowite sprawdzenie zgodności wydruku z podanymi wzorcami w postaci PDF.

Prawa autorskie

Prawa autorskie przekazywane są PWNT według następującego formatu umowy:

     

Informacje dla Recenzentów

Wskazówki dla Recenzentów zawarte są w pliku tekstowym:

Formatka recenzji podana jest w pliku tekstowym:

Oferta

Uwaga: Od 01.05.2011 książki obciążone są 5% podatkiem VAT.

Wydawnictwa książkowe

Podstawy interfejsów użytkownika

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI11_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Modelowanie procesów zarządzania technologiami informatycznymi

Pobierz formularz zamówień 

okladka_MPA2_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Języki formalne, automaty i translatory

Pobierz formularz zamówień 

okladka_SNG1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Charakterystyka energetyczna budynków

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PP1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Związki zawodowe w Europie Zachodniej a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PN1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_DR1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PNT2_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Różnicowa tomografia impedancyjna

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PNT3_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PNT4_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Wyznaczanie trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu estymatorów stanu

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PNT5_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Zarządzanie technologiami informacyjnymi – Stan i perspektywy rozwoju

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI2_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Zarządzanie technologiami informacyjnymi – Przykłady zastosowań IT

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI3_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Diagnosis of processes and systems (Diagnostyka procesów i systemów)

Pobierz formularz zamówień
(Upload the order form)

PL
PL
EN
EN
okladka_AI7_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
(Click the picture below to see details)
Inteligentne wydobywanie informacji ze społecznościowych serwisów internetowych

Pobierz formularz zamówień
(Upload the order form)

PL
PL
EN
EN
okladka_AI9_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
(Click the picture below to see details)
Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki
(Advanced Systems for Automation and Diagnostics)

Pobierz formularz zamówień
(Upload the order form)

PL
PL
EN
EN
okladka_AI12_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
(Click the picture below to see details)

Wydawnictwa konferencyjne

Diagnostyka procesów przemysłowych

Naciśnij obrazki, aby zobaczyć szczegóły produktu

Pobierz formularz zamówień 

Zarządzanie wiedzą i technologiami informacyjnymi
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
CD_AI4_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły

Pobierz formularz zamówień 

Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI5_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI6_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI8_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Integracja systemów informatycznych – nowe wyzwania

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI10_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły