Oferta

Uwaga: Od 01.05.2011 książki obciążone są 5% podatkiem VAT.

Wydawnictwa książkowe

Podstawy interfejsów użytkownika

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI11_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Modelowanie procesów zarządzania technologiami informatycznymi

Pobierz formularz zamówień 

okladka_MPA2_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Języki formalne, automaty i translatory

Pobierz formularz zamówień 

okladka_SNG1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Charakterystyka energetyczna budynków

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PP1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Związki zawodowe w Europie Zachodniej a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PN1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_DR1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Optymalizacja eksperymentu identyfikującego modele procesów biomedycznych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PNT2_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Różnicowa tomografia impedancyjna

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PNT3_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Analiza odręcznych schematów blokowych z oceną ich estetyki

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PNT4_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Wyznaczanie trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu estymatorów stanu

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PNT5_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Zarządzanie technologiami informacyjnymi – Stan i perspektywy rozwoju

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI2_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Zarządzanie technologiami informacyjnymi – Przykłady zastosowań IT

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI3_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Diagnosis of processes and systems (Diagnostyka procesów i systemów)

Pobierz formularz zamówień
(Upload the order form)

PL
PL
EN
EN
okladka_AI7_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
(Click the picture below to see details)
Inteligentne wydobywanie informacji ze społecznościowych serwisów internetowych

Pobierz formularz zamówień
(Upload the order form)

PL
PL
EN
EN
okladka_AI9_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
(Click the picture below to see details)
Zaawansowane Systemy Automatyki i Diagnostyki
(Advanced Systems for Automation and Diagnostics)

Pobierz formularz zamówień
(Upload the order form)

PL
PL
EN
EN
okladka_AI12_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
(Click the picture below to see details)

Wydawnictwa konferencyjne

Diagnostyka procesów przemysłowych

Naciśnij obrazki, aby zobaczyć szczegóły produktu

Pobierz formularz zamówień 

Zarządzanie wiedzą i technologiami informacyjnymi
okladka_AI4_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
CD_AI4_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły

Pobierz formularz zamówień 

Zastosowanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI5_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI6_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Inżynieria oprogramowania w procesach integracji systemów informatycznych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI8_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Integracja systemów informatycznych – nowe wyzwania

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI10_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły