Strona Główna

Towarzystwo Konsultantów Polskich

Towarzystwo Konsultantów Polskich® jest organizacją skupiającą konsultantów ze wszystkich dziedzin i ukierunkowaną przede wszystkim na współpracę z konsultantami ze środowisk naukowo-technicznych różnych specjalności, w tym ze specjalistami o najwyższych naukowych i praktycznych kwalifikacjach.

Aktywność statutowa TKP związana jest z promocją myśli ekonomicznej, technicznej i naukowej oraz innowacji, organizowaniem badań, studiów, kursów, szkoleń, oraz krajowych i międzynarodowych sympozjów i konferencji, wydawnictwem materiałów szkoleniowych i książek naukowo-technicznych, jak również z integracją zawodową, ogólnokrajową oraz europejską. Aktywność w obszarze działalności biznesowej Towarzystwa wyraża się odpłatnym udzielaniem konsultacji, wykonywaniem ekspertyz oraz orzeczeń technicznych i innych opracowań projektowych i walidacyjnych.

Działamy także w innych obszarach, które są pożądane dla szeroko pojętego rozwoju zawodowego konsultantów, wysokiej klasy specjalistów i ekspertów oraz pracowników nauki, a jednocześnie przydatne na drodze rozwoju społeczności Małopolski, zwłaszcza jej części akademickiej i przemysłowej. Leży nam na sercu tak pomyślność regionu , jak i całego kraju.

Stan organizacyjny Stowarzyszenia

– Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego jest dr Jerzy Kosek.

– Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest dr Roman Klecan.

– Aktualnie uznawana jest działalność 6 Oddziałów (Gdańsk, Katowice, Kraków, Lubin, Poznań i Berlin).

– W skład Zarządu Głównego wchodzi 10 osób (Prezes, Wiceprezes, 2 Członków ZG oraz 6 prezesów Oddziałów).

– Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia TKP i Członkiem Zarządu FTP FSNT NOT jest profesor Zdzisław Kowalczuk.

– Reprezentantem TKP w Radzie Krajowej FSNT NOT i Członkiem Komisji Ochrony Środowiska FSTN NOT jest Stanisław Downorowicz (Prezes O. Lubin).

Lista członków honorowych:

Wojciech Kazimierczak
Roman Klecan
Zdzisław Kowalczuk
Jerzy Kosek
Stanisław Petrykowski
Andrzej Rączkiewicz
Ewa Mańkiewicz-Cudny
Wojciech Ratyński
Jerzy Kieli
Zyfryd Wawrzynek
Cyryl Paczkowski
Adam Konior
Wojciech Weiss
Alina Krygier
Maciej Ziółek
Tadeusz Czubak
Tadeusz Franaszek
Tadeusz Olszowski
Krzysztof Bobiński
Janusz Dembek
Cezar Wojciechowski
Czesław Podrzucki