Aktualności

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP w dniu 2 grudnia 2021 r..

Posiedzenie ZG TKP odbyło się w dniu 2.12.2021 r. w godzinach 17:00-18:00 w trakcie sesji internetowej na platformie…

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP w dniu 24 czerwca 2021 r.

Posiedzenie ZG TKP odbyło się w dniu 24.06.2021 r. w godzinach 17:00-18:20 w formie sesji internetowej na platformie …

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP 20.11.2020

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP Walne Zgromadzenie Towarzystwa Konsultantów Polskich TKP, z siedzibą w Warszawie, odbyło się w dniu 20 listopada 2020 r. o godz. 16.00. Obrady przeprowadzono w…
 
 

Serdecznie zapraszamy na Europejski Kongres Technologiczny 2018.

Organizatorem Kongresu jest m.in. Instytut Metali Nieżelaznych, który w dniach 26 – 27 września 2018 r. organizuje konferencję „*/Technologie gospodarki zamkniętego obiegu/*”. Szczegóły dostępne pod linkiem. Zarząd Główny TKP
 

Europejskie Forum Technologiczne 26-27 września 2018 r.

Europejskie Forum Technologiczne 26-27 września 2018 r. ŚRODA, 26 WRZEŚNIA 2018 SESJA PLENARNA EUROPEJSKIEGO FORUM TECHNOLOGICZNEGO „OD HORYZONTU 2020 DO HORYZONTU EUROPA” 09.30 Przywitanie gości i uczestników: Prof. Ryszard Pregiel, Prezes…
 

Seminarium Naukowo-Techniczne pt.: „MEL-owskie technologie dla kosmosu”

 
 

Europejskie Forum Technologiczne organizowane przez NOT

Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach będzie największym w 2018 r. spotkaniem polityków,Europejskie Forum Technologiczne w Katowicach będzie największym w 2018 r. spotkaniem polityków,menedżerów i specjalistów poświęconym wyłącznie…
 

Konkurs MISTRZ TECHNIKI NOT

Konkurs MISTRZ TECHNIKI NOT to jedno z najważniejszych przedsięwzięć FSNT-NOT, które oferuje najbardziej prestiżowe wyróżnienie w środowisku inżynierskim. 28 stycznia nastąpiło jego podsumowanie za lata 2016/2017. Gablota Mistrz.pdf