Europejskie Forum Technologiczne 26-27 września 2018 r

ŚRODA,  26 WRZEŚNIA 2018 

SESJA PLENARNA EUROPEJSKIEGO FORUM TECHNOLOGICZNEGO

„OD HORYZONTU 2020 DO HORYZONTU EUROPA”

 

09.30  Przywitanie gości i uczestników: Prof. Ryszard Pregiel, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, Wojciech Kuśpik,  Prezes Zarządu Grupy PTWP S.A.

09.35 Otwarcie Forum: Dr Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice, Kazimierz Karolczak, Prezes Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

09.40 – 10.00 Wystąpienie inauguracyjne

10.00 – 11.30 Referaty problemowe:

„Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa”Carlos Moedas, Europejski Komisarz ds. Badań, Nauki i Innowacji

„Horyzont Europa a inne programy europejskie – problemy synergii”, Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Komitetu Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego

„Główne założenia polskiej polityki technologicznej”Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

”Wizja Przemysłu 4.0 w planach badawczo-rozwojowych instytutów Fraunhofer GmbH”Prof. Reimund Neugebauer, Prezydent Fraunhofer GmbH

11.30 – 12.00 Otwarcie wystawy NP EXPO

12.00 – 13.00 Dyskusja panelowa: „Współpraca ponadnarodowa   w ramach europejskich sieci badawczych”

Moderator: Prof. Maciej Chorowski,  Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

13.00 – 13.30 Referaty problemowe:

 ”Polska nauka przemysłowa – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
„Jak finansować polskich innowatorów” , Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

 13.30 Lunch

14.30 – 16.00 Sesja tematyczna  „Nowe technologie w zarządzaniu wielką aglomeracją i jej infrastrukturą”,  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

19.00 Wieczór galowy

CZWARTEK, 27 WRZEŚNIA 2018 

09.30 – 17.00  Konferencje tematyczne: 

INNOWACYJNA MEDYCYNA

ORGANIZATORZY: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU


09.30 – 09.40 
 Otwarcie konferencji: – prof.Cezary Madryas, Rektor Politechniki Wrocławskiej

09.40 – 10.00 Wystąpienie inauguracyjne

10.00 – 11.00 Dyskusja panelowa: „Wyzwania i bariery rozwoju medycyny innowacyjnej” 

Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Panel I „Rola nauk podstawowych w rozwoju nowych technologii”

Paneliści : prof. dr hab. Andrzej Gamian (wprowadzenie), Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, prof. dr hab. inż. Marek Langner, Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Marcin Drąg, Politechnika Wrocławska

Panel II „Robotyka w medycynie”

Paneliści: dr hab. Zbigniew Nawrat, prof. IPS (wprowadzenie) Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, mgr inż. Wojciech Jopek, Prezes Zarządu BioEngineering sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Politechnika Wrocławska

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13.00 Dyskusja panelowa   „Wyzwania i bariery rozwoju medycyny innowacyjnej” 

Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Panel III „Nowe technologie leków”

Paneliści: prof. dr hab. n. med. Paweł Grieb,  Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej  im.  M.  Mossakowskiego    Polskiej   Akademii Nauk     (wprowadzenie), dr hab. Tadeusz Pietrucha, prof. nadzw., Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP,  prof. dr hab. Tadeusz Trziszka, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Panel IV „Telemedycyna”

Paneliści: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, Światowe Centrum Słuchu (wprowadzenie), dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński, International Society of Telemedicine and eHealth, Warszawski Uniwersytet Medyczny, dr hab. n. med. Tomasz Roleder, Śląski Uniwersytet Medyczny, Adam Konka, Prezes Zarządu Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, Politechnika Wrocławska

Panel V „Medycyna sercowo-naczyniowa”

Paneliści: prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski, Górnośląskie Centrum Medyczne (wprowadzenie), prof. dr hab. Marian Zembala, Śląskie Centrum Chorób Serca, dr hab. n. med. Tomasz Roleder, Śląski Uniwersytet Medyczny, prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.30 Dyskusja panelowa   „Wyzwania i bariery rozwoju medycyny innowacyjnej”

Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Witkiewicz, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Panel VI „Medycyna regeneracyjna”

Paneliści:  prof.  dr hab. Józef Dulak,  Uniwersytet   Jagielloński   (wprowadzenie)prof. dr hab. Piotr Dzięgiel, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dr hab. Krzysztof Marycz, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

14.30 – 17.00  Prezentacja zamierzeń rozwojowych i ofert czołowych polskich ośrodków klinicznych i badawczych oraz przedsiębiorstw przemysłu medycznego

 
PRZEMYSŁ 4.0

ORGANIZATOR: POLITECHNIKA ŚLĄSKA

PARTNER STRATEGICZNY: CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI GÓRNICZEJ


09.30 – 09.40  
Otwarcie konferencji: prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej

09.40 -10.00  Wystąpienie inauguracyjne

10.00 -10.30  Referat problemowy: „Przełomowe technologie rozwoju przemysłu”

10.30 -11.00 Dyskusja panelowa: „Inteligentne systemy produkcyjne i technologiczne – wyzwania i bariery rozwoju”

Moderator: Prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej 

Paneliści: Marcus Bregulla, TH Ingolstadt, Dr. Angelo Corsaro – ADLNK Inc, Andreas Edinger – General Motors Powertrain, Prof. Aleksander Nawrat – NCBR, Aleksander Poniewierski – Ernst&Young,

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 12.15 Dyskusja panelowa: ”Nowe technologie informatyczne w zastosowaniach przemysłowych”

Moderator: Prof. Piotr Moncarz, Stanford University

Paneliści: Paweł Kuch, COIG, Vladyslav Krylenko, Johnson Matthey Battery Systems, Wolfgang Leindecker –  TTTech Computertechnik AG, Sławomir Nalewajka – Bombardier Poland, Przemysław Wołek, ING Services

12.15 – 13.00 Dyskusja panelowa: „Standardy i współpraca nauki z gospodarką w dobie Przemysłu 4.0”

Moderator: Prof. Anna Timofiejczuk, Politechnika Śląska, Śląskie Centrum Kompetencji 4.0

Paneliści: Dr Derek Braden, APTIV, Piotr Kowalski, Wielton, Dr Janusz Michałek, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,  Wolfgang Perschl, B&R Automation, Artur Pollak , APA

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 17.00  Prezentacja zamierzeń rozwojowych i ofert czołowych polskich przedsiębiorstw, instytutów badawczych i centrów badawczo-rozwojowych sektora przemysłu usług i urządzeń technologicznych

OD ODPADÓW DO ZASOBÓW 

ORGANIZATORZY: INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, INSTYTUT MECHANIKI PRECYZYJNEJ 

PARTNER STRATEGICZNY: KGHM S.A.

09.30 – 09.40  Otwarcie konferencji:  prof. dr inż. Zbigniew Śmieszek, dyrektor Instytutu Metali NieżelaznychPrezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

09.40 -10.00 Wystąpienie inauguracyjne

10.00 -11.00 Referat problemowy: „Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego – recykling 4.0” – Prof. Markus Reuter, Dyrektor Oddziału Helmholtz Institute for Resource Technology, Profesor Bergakademie we Freibergu

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 -13.00 Dyskusja panelowa: „Innowacyjne technologie recyklingu”

Moderator: Prof. Joanna Kulczycka, AGH, Instytut Surowców Mineralnych PAN, członek Europejskiej Platformy Circular Economy

Paneliści: Christian Hagelüken, Umicore, Belgia, Magnus Ericsson , Lulea University of Technology, Szwecja, Tomasz Babul, Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Tomasz Zieliński, Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Jan Skowronek, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Andrzej Chmielarz, Instytut Metali Nieżelaznych, Jolanta Okońska-Kubica, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Magdalena Witczak, Instytut Technologii Drewna, Danuta Chmielewska, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

13.00 -14.00 Lunch

14.00 – 17.00 Prezentacja zamierzeń rozwojowych i ofert produkcyjnych w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego czołowych polskich przedsiębiorstw przemysłowych

PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU

ORGANIZATORZY:  STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP,  POLITECHNIKA WARSZAWSKA

PARTNER STRATEGICZNY:  TRACK TEC S.A.


09.30 – 09.40 
Otwarcie konferencji:  prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch, prezes Stowarzyszeni Inżynierów i Techników Komunikacji, przewodniczący Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk

09.40 – 10.00 Wystąpienie inauguracyjne

10.00 -11.00 Referat problemowy: „Rewolucja technologiczna w transporcie warunkiem zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej”

prof.  Imre  Anderson, prof. Włodzimierz Choromański, Politechnika Warszawska

11.00  – 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 13:00 Dyskusja panelowa: „Nowe technologie w transporcie – wyzwania i bariery”

Moderator: Prof. Marian Kaźmierkowski, Politechnika Warszawska 

Paneliści: Prof. Alfred Rufer, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Dr Jarosław Dyduch, Ørsted, Dr Michał Niezgoda , Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, Dr hab. Roman Pniewski, prof. nadzw, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu, Sławomir Jasiński, Rail-Mil Computers Sp. z o.o.

13.00 -14.00 Lunch

14.00 – 17.00 Prezentacja zamierzeń rozwojowych i ofert czołowych polskich przedsiębiorstw sektora przemysłu środków transportu i usług transportowych