Przykłady wydawnictw

Wydawnictwa książkowe

Związki zawodowe w Europie Zachodniej a przemiany strukturalne i ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PN1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Języki formalne, automaty i translatory

Pobierz formularz zamówień 

okladka_SNG1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Wielokryterialna optymalizacja parametryczna układów z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_DR1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Różnicowa tomografia impedancyjna

Pobierz formularz zamówień 

okladka_PNT3_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Zarządzanie technologiami informacyjnymi – Stan i perspektywy rozwoju

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI1_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Inteligentne wydobywanie informacji w celach diagnostycznych

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI2_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Diagnosis of Processes and Systems
(Diagnostyka Procesów i Systemów)

Pobierz formularz zamówień
(Upload the order form)

PL
EN
PL
EN
okladka_AI7_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
(Click the picture below to see details)

Wydawnictwa konferencyjne

Plakat

Płyta

Diagnostyka procesów przemysłowych

plakat_DPP_small
Naciśnij obrazek, aby zobaczyć szczegóły produktu
plyta_DPP_small
Naciśnij obrazek, aby zobaczyć szczegóły produktu
materialy_DPP_small
Naciśnij obrazek, aby zobaczyć szczegóły produktu

Pobierz formularz zamówień

         

Zarządzanie wiedzą i technologiami informacyjnymi
okladka_AI4_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
CD_AI4_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły

Pobierz formularz zamówień

         

Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki

Pobierz formularz zamówień 

okladka_AI6_small
Naciśnij powyższy obrazek, aby zobaczyć szczegóły
Przykłady rozpraw naukowych

Rozprawy naukowe (doktoraty)

Monografie (habilitacje)

Naciśnij obrazki, aby zobaczyć większy format

Inne przykłady wydawnictw książkowych

Propozycje oprawy graficznej

Naciśnij obrazki, aby zobaczyć większy format